top of page

Firma Symulacyjna HEBAN Sp.j

Patron firmy

Firma zrzeszona
w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM
w Zielonej Górze

SPECIAL PRISE 10%.png

Firma Symulacyjna

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia uczniów klasy 2TE w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami w prawdziwej firmie. Jedynie towar i pieniądz są fikcyjne, jednak stanowią one podstawę wszystkich operacji gospodarczych. Pracownikami firmy są uczniowie szkoły zatrudnieni na czas praktyki zawodowej na określonych stanowiskach. W warunkach bardzo zbliżonych do prawdziwych uczniowie weryfikują wiedzę z zakresu biurowości, prawa, handlu, marketingu, finansów, księgowości. Mogą nauczyć się tu wszystkiego co powinien wiedzieć młody ekonomista czy pracownik biura, łącznie z obsługą komputera, znajomością podstawowych programów biurowych, obsługą faksów, drukarek, kopiarek, niszczarek i innych urządzeń dziś niezbędnych w każdej instytucji.

Firma symulacyjna kształci następujące umiejętności:

  • administracyjne

  • komputerowe

  • kadrowe

  • marketingowe

  • z zakresu kupna i sprzedaży

  • z zakresu przedsiębiorczości

  • z zakresu księgowości

bottom of page